Vissenbjerg Lokalråd byder den nye skulptur velkommen i vores by – Skulpturen er udført af Jørgen Willerup, som et bidrag til Skulptursymposium 2015 – på anledning af Assens Kunstråd.

Assens Kunstråd arrangerede i 2015 en kunstbegivenhed på højt niveau: et internationalt skulptursymposium for billedhuggere, der arbejder i jern.
Alle professionelle billedhuggere, der arbejder i jern, havde mulighed for at ansøge om at deltage. Der indkom i alt 135 projektforslag fra billedhuggere i 48 forskellige lande. På grundlag af de indkomne forslag blev 6 deltagere derefter udvalgt af Assens Kunstråd.
14.-26. september 2015 var fire udenlandske og to danske kunstnere i Assens, hvor de på Assens Skibsværft udarbejdede hver sin jernskulptur. Publikum kunne følge med i processen.
De 6 store jernskulpturer, som blev resultatet af kunstnernes arbejde, ejes af Assens Kommune. Skulpturerne har i en længere periode været udstillet ved Vor Frue Kirke i Assens.
Assens Kunstråd og Kultur- og Fritidsudvalget bad i efteråret 2016 om borgernes hjælp til at finde de steder, hvor skulpturerne skal stå fremover. Der er indkom 21 forskellige forslag. Efter en rundtur til alle de foreslåede steder fremsatte Assens Kunstråd forslag om den endelige placering af de 6 skulpturer. Placeringen blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2017.

Hvorfor står den i Vissenbjerg ?

Under symposiummet opfordrede Assens Kunstråd borgere til at indmelde endelige destinationer til skulpturerne. I 2016 indgav Vissenbjerg Lokalråd nuværende lokation, som en mulig placering for èn af de 6 skulpturer. Placeringen blev udvalgt, og Assens Kunstråd har efterfølgende udvalgt skulpturen (ud af de 6) til placeringen. Hver skulptur har fået en plads i kommunen.

Hvad betyder skulpturen ?

“Skulpturen forholder sig til den dynamiske produktion. Skulpturen udtrykker den gentagne skabende proces gennem opbygning og nedbrydning.
De 2 søjler repræsenterer med deres præcise form det menneskeskabte konstruktive.
Skrottet repræsenterer materialet, det tiloversblevne, der igen indgår i den opbyggende proces.”

Hvem har betalt for den ?

Skulptursymposium 2015 var et samarbejde imellem Statens Kunstfond, Assens Kommune, Assens Skibsværft, Marcussens Hotel og Jeppe Kehlet`s fond. Hver kunster har modtaget 10.000,- i honorar, og maks 2.000,- i transport omkostninger (dog 5.000,- ved udenlandske deltagere). Kunstværkerne skulle bestå af jern – doneret af Assens Skibsværft (dog til en maks værdi af 10.000). Under symposiummet har frivillige borgere fra Assens Kommune varetaget diverse funktioner. Assens kommunes entreprenørgård har varetaget opstilling af skulpturen.