Dagsorden - Lokalrådsmøde 04-10-2017

Dagsorden:
Møde i Lokaludvalget for 5492 Vissenbjerg
Onsdag d 4. oktober 2017 kl 19.00
Mødested – Svanevej 46, Vissenbjerg
Der er kommet afbud fra: Troels Beck, Michael K. og Bjarne
1. Evaluering af afsløringen af Søjleskulpturen, og reaktioner
2. Nyt fra Stiudvalget
3. Nyt fra Koelbjergmand-udvalget
4. Vissenbjerg Portal ( Brian )
5. Organisering af frivillige gennem hjemmeside
6. Planlægning af Æblepressedag ved Daglig Brugsen 07.10
7. Etableing af nyt udvalg: veje, cykelstier mv.
8. Vandkvalitet: hvordan sikrer vi, at vores vand er rent
tages der prøver, osv, Hvem ved hvad på dette punkt ??
9. Eventuelt
10. Punkter til næste møde

Følgende udvalg er aktive under lokalrådets bestyrelse –

  • Stier/fremkommelighed: Fremme fremkommelighed, synliggøre stier og fastslå vedligeholdelse af disse
  • Etablering af museum/infosted vedr. Koelbjergmanden, og tiden han levede i
  • Opbygning af lokalrådets hjemmeside