Dagsorden - Lokalrådsmøde 23-11-2017

Dagsorden:
Møde i Lokaludvalget for 5492 Vissenbjerg
Torsdag d 23.11.2017 kl. 19.00
Mødested: Vissenbjerghus.
1.Godkendelse af referat fra sidste møde
2.Økonomi – JB bedes medbringe økonomisk status
3.Nyt fra stiudvalg og drøftelse af plan for indsamling af midler
4.Nyt fra Koelbjergudvalget – Hvad skal der arbejdes videre med
5.Orientering vedr. æblepressedagen 07.10.17
6.Orientering vedr. møde med embedsværk veje og stier ( EE )
7.Strategisnak vedrørende Lokalrådets fremtid – Hvem genopstiller, hvordan får vi flere aktiveret, hvad skal der arbejdes med i kommende år.
8.Fastlæggelse af mødedage for foråret 2018 herunder generalforsamling og dialogmøde
9.Eventuelt.

Referat - Lokalrådsmøde 04-10-2017

Lokalrådet  5492 Vissenbjerg 

Referat – Dato: 04-10-2017

Afbud fra Troels Beck, Bjarne Hansen, Michael Nelson

1.Evaluering af afsløring af Søjleskulpturen, og reaktioner:

– Negative vibrationer omkring skulpturen drøftes – og indslaget fra Aarup Folkeblad gennemgås

– Der skal også være plads til negative holdninger

– Valkyrien i Skallebølle fjernes til Nytår – efter en forlænget periode, baseret på borgenes ønske i Skallebølle

– En infoplade ønskes til skulpturen – der forklarer kunstnerens vision (flertal er for)

1B.Økonomi i lokalrådet

– Det økonomiske overskud i lokalrådet er 20.000,-

2.Nyt fra Stiudvalget

– Der mangler 20.850,- for at budgettet hænger sammen i stiudvalget (etablering af markering af stier i form af infostandere osv.)

– Der er lavet et Facebook opslag – hvor der allerede er tilkendegivet bidrag i form af firmasponsorater

– Der informeres om stolpe design og materialevalg

– Der kommunikeres med kommunen vedr. eksisterende hjertesti standere (sammenføring af standere)

3.Nyt fra Koelbjergmand-udvalget

– Der afholdes møde på mandag i udvalget

– Der er afholdt telefonmøde med Kjær (professor på KU – geologisk institut) – Positivitet omkring projektet

– Vestfyen museum er indkaldt til fællesmøde – med forhåbning omkring samarbejde

– Placeringen er stadig i området ved Vissenbjerg kirken/terrariet

4.Vissenbjerg Portal (Brian)

– Overtagelse af vissenbjerg.dk tages op på møde mandag/tirsdag i borger/kultur foreningen

– Haarby360 hjemmesiden er præsenteret flot – som inspiration

– Præsentation af erhverv – klubber – organisationer

5.Organisering af frivillige gennem hjemmeside

– Samling af frivillige kræfter via frivillig-modul

6.Planlægning af Æblepressedag ved Daglig Brugsen 07.10.2017

– Der mødes kl. 09.00 til opstilling

– Der organiseres europaller, klapbord, dunke

– Der er doneret 100kg æbler samlet set, ud over folks eget bidrag

7.Etableing af nyt udvalg: veje, cykelstier mv.

– Markeringen ude ved motorvejsbroen på søndersøvej – giver ikke mening

– Skallebølle til Vissenbjerg strækningen kunne være mere spændende

– Asfalt er meget lappeløsning på lappeløsning i Vissenbjerg og omegn

– Der er afsat penge til cykelstier i budgettet i byrådet

– Emnerne behandles, og der søges folk til udvalgene

8.vandkvalitet: hvordan sikrer vi, at vores vand er rent

tages der prøver, osv, Hvem ved hvad på dette punkt ??

– Der måles ikke specifikt efter den forureningstype (pesticid) der er lokaliseret på Fyn (feks. Brylle, Nordfyn)

9.Eventuelt

– Aarup og Assens kommune har en helsidesannonce i Folkebladet vedr. promovering af byggegrunde – hvad kan Vissenbjerg gøre (ideer drøftes)?

– Bygningen på Nyvej (gamle Aldi/Bobbys legetøj) – kan den udnyttes? Industri i byen

– Der tjekkes for forurening i Vissenbjerg by (Vestergade)

– Otto Greve forventer ikke længere deltagelse i lokalrådet fra Marts 2018

Dagsorden - Lokalrådsmøde 04-10-2017

Dagsorden:
Møde i Lokaludvalget for 5492 Vissenbjerg
Onsdag d 4. oktober 2017 kl 19.00
Mødested – Svanevej 46, Vissenbjerg
Der er kommet afbud fra: Troels Beck, Michael K. og Bjarne
1. Evaluering af afsløringen af Søjleskulpturen, og reaktioner
2. Nyt fra Stiudvalget
3. Nyt fra Koelbjergmand-udvalget
4. Vissenbjerg Portal ( Brian )
5. Organisering af frivillige gennem hjemmeside
6. Planlægning af Æblepressedag ved Daglig Brugsen 07.10
7. Etableing af nyt udvalg: veje, cykelstier mv.
8. Vandkvalitet: hvordan sikrer vi, at vores vand er rent
tages der prøver, osv, Hvem ved hvad på dette punkt ??
9. Eventuelt
10. Punkter til næste møde

Følgende udvalg er aktive under lokalrådets bestyrelse –

  • Stier/fremkommelighed: Fremme fremkommelighed, synliggøre stier og fastslå vedligeholdelse af disse
  • Etablering af museum/infosted vedr. Koelbjergmanden, og tiden han levede i
  • Opbygning af lokalrådets hjemmeside