|
Vissenbjerg – tæt på storbyen – plads til livet

Hjertestarter kursus,
Røde Kors Vissenbjerg inviterer til kursus i brug af hjertestarter

Lørdag 11. november 2017 kl. 09.00 i Sognelokalet, Vestergade, 4A, Vissenbjerg.

Per Møller Jensen, Trekantens Brandstation, Middelfart er vor erfarne instruktør. Han vil gennemgå brug af hjertestarter og fortællehvad man kan gøre, hvis der opstår hjertestop.

Kurset er åben for alle interesserede på Højfyn. Kursusudgiften dækkes af Røde Kors, det vil sige, gratis at deltage.

Tilmelding til: trbeck45@gmail.com
Troels Beck, Skalbjerg, tlf. 2066.2649

Velkommen til Vissenbjerg Lokalråd

Lokalrådets fineste opgave er at fremme tilflytningen til regionen.

Lokalrådet mødes en gang hver 2. måned, mødetid og sted annonceres her på hjemmesiden. Alle borgere er velkomne på møderne, både for at høre hvilke emner rådet behandler, men også for at komme med forslag til emner som lokalrådet bør beskæftige sig med.

Området lokalrådet dækker er aftegnet nedenunder i illustrationen (det gamle 5492 postnummer):